Vanaf 2017 meer windmolens op zee

Afgelopen half jaar kwam er in Europa 14 miljoen euro binnen aan investeringen voor windmolenparken op zee. Dat staat in het halfjaarrapport van WindEurope. Daarnaast maakten energieministers afspraken om samenwerking tussen landen op dit gebied uit te breiden.

Vooral uit Groot-Brittannië

De 14 miljard komt van zeven projecten uit vier verschillende landen: Groot-Brittannië, Duitsland, Finland en Denemarken. Groot-Brittannië investeerde het meest met ruim 10 miljard. Met deze miljarden wordt een capaciteit van 3.7 GigaWatt gefinancierd.

Positieve vooruitzichten

Volgens de CEO van WindEurope, Giles Dickson, geeft dit goede vooruitzichten. “Dit record aan investeringen laat duidelijk zien dat de industrie betrokken is bij windenergie op zee.” De verwachting is dat het aantal windmolens op zee vanaf 2017 flink zal toenemen. Het werk is echter nog lang niet klaar: “Er is nog veel onzekerheid over toekomstige opwekcapaciteiten en regelgeving in veel van de sleutelmarkten voor de periode na 2020.”

Groei van windenergie

Energieministers uit negen landen hebben afgesproken om hun samenwerking op het gebied van de windmolenparken te verbeteren. De elf energiebedrijven die gaan meewerken tekenden een akkoord, waarin ze afspraken om de kosten te verlagen tot €80,- per MegaWatt in 2025. We schreven al eerder over de groei van windenergie. Ook nu blijkt weer dat windenergie een steeds groter aandeel van het energieaanbod zal gaan uitmaken.

Lagere prijzen, méér energie

Naast dat de kosten om windenergie te produceren lager worden, verwacht WindEurope ook dat de volumes zullen toenemen. Doordat de technologie verbetert, zal één windmolen steeds meer energie kunnen opwekken. De capaciteit per cabine ging vergeleken met een jaar geleden al van 4,2 MegaWatt naar 4,8 MegaWatt. Positief voor het milieu én voor de portemonnee, ook voor consumenten. Hierdoor kunnen energieaanbieders op termijn ook goedkoper groene energie inkopen. Consumenten profiteren hiervan door de energieaanbieders te vergelijken en voor het goedkoopste contract te kiezen. Een mooie combinatie van prijsverlaging door marktwerking, technologie en de behoefte aan duurzaamheid.

Bericht auteur: Redactie Energie Channel