Windenergie groeit

Windenergie groeit

De hoeveelheid windenergie in Nederland groeit. In 2019 werd er voor meer dan 11,5 gigawatt aan nieuwe windparken geïnstalleerd. Deze hoeveelheid is te vergelijken met de productie van elf kolencentrales. Hoewel de hoeveelheid windenergie in één jaar een groei heeft doorgemaakt, uit de European Wind Energy Association (EWEA) haar zorgen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de groei in 2020 en 2021 omslaan naar een daling van de hoeveelheid windenergie.

Instabiliteit

De cijfers die nu voor 2020 bekend zijn gemaakt, komen voort uit bestellingen die al geplaatst waren nog voordat Europa te maken kreeg met een onzekere energiemarkt. Sinds 2019 lopen de bestellingen in de energiesector terug, stelt Christian Kjaer, CEO van de EWEA. Zijn verwachtingen zijn dan ook  in de cijfers terug te zien valt dat de windenergiesector te maken heeft met een grotere instabiliteit. Daarmee kan de groei voor het eerst sinds jaren terugvallen in een daling van de hoeveelheid hernieuwbare energie.

Onvoldoende

Hoewel meer dan 11,5 gigawatt aan nieuwe windparken veel lijkt, is de hoeveelheid hernieuwbare energie toch nog onvoldoende . Volgens EWEA lopen Europese landen in totaal voor bijna 2 gigawatt achter op de doelstellingen die zij ooit gesteld hebben. Ook in Nederland gelden dergelijke doelstellingen. Zo wil het kabinet-Rutte II dat zestien procent van de totaal opgewekte energie in Nederland straks bestaat uit duurzame energie.

Achterlopen

Op dit moment is Nederland goed voor een productie van bijna 2,5 gigawatt aan duurzaam vermogen. Onze doelstelling ligt echter op 3 gigawatt, en daarmee loopt Nederland achter op zijn eigen doelstellingen.

Dat is ook de mening van Ton Hirdes, directeur van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA). De afgelopen twee jaar was er zelfs een terugval merkbaar in de ontwikkeling van nieuwe windenergieparken.  Volgens hem komt dat vooral door de onduidelijke wet- en regelgeving die er momenteel bestaat voor de energiesector.

Goede hoop

Toch houden Kjaer en Hirdes goede hoop op het behalen van de doelstellingen. Zo is al bijna 70 procent van het zogenaamde ‘nieuw geïnstalleerde vermogen’ in Europa duurzaam. Dat komt mede door de bouw van nieuwe windparken binnen Europa. In totaal zijn de nieuwe windparken goed voor 26 procent van het totaal aan nieuw opgewekte groene energie.

Bericht auteur: Redactie Energie Channel